Hellerupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-86

Fredningsnr.
170556

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,6 x 25 m. Noget af nordre side bortgravet. På sydsiden og til top et stort tilgroet hul. Iøvrig velbevaret bortset fra noget ujævn side mod SV. Græsgroet i ager. Matr.nr. 43a: Høj i skel til matr.nr. 42a af Rødding.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Nord for [sandsynligvis sb. 86] en lille Höj [sandsynligvis sb. 85], begge uforstyrrede.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,6 x 25 M., anselig. Mod N. er ca. 1/4 afgravet og afpløjet. Mod Sø er en gl. Gravning, 3 M. br., 2/3 M. dyb. Ned over søndre Side fra Top til henimod Foden en 6 M. br. Gravning, paa det dybeste 1,5 M. dyb. (Sammenskredet Kartoffekule.). Endnu anseligt Udseende og nær offentlig Vej. Fredlystes [[1910]] Gaardejer Ole Kr. Andersen, Vildmosegaard ( jf. [sb.] 82), tiltraadt af Gaardejer Karl Johansen.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj (kun lidt paa sidstnævnte Side 3,6 x 25 m. anseligt mod N er ca. 1/4 afgravet og afpløjet. Mod S er en gammel Gravning 3 m br. og 3/4 m. dyb. Ned over Sydsiden fra Top til nedimod Foden en 6 m. br. Gravning, paa det dybeste 1 ½ m. dyb. Endnu anseligt Udseende og nær offentlig Vej. Fredlyst af Gaardejer Ole Kr. Andersen, Vil[d]mosegaard, jfr. [sb.] 82 tiltraadt af Gaardejer karl Johansen.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,6 x 25 m. Noget af nordre side bortgravet. På sydsiden og til top et stort tilgroet hul. Iøvrig velbevaret bortset fra noget ujævn side mod SV. Græsgroet i ager. FM 26/8 1910 MS 1912

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)