Opstandelseshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-89

Fredningsnr.
170554

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
"Opstanderhøj", "Opstandelseshøj" 2 x 16 (N-S) x 18 m (Ø-V). Uregelmæssig form efter udbedring og overpløjning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordost herfor [sandsynligvis sb. 85] paa Bakken eller Höjdedraget tæt Nord for Eistrup By ligger 6 Höje [sb. 88, 89, 91, 93, 95 og 96]. Den vestligste af dem [sb. 89] tæt Øst for Vejen kaldes Opstandelseshöj og er lille og hengravet.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Opstanderhøj", 1,8 M. h., nu kun i 12 M. Bredde nogenlunde til Stede. Paa alle Sider afgravet og afpløjet. Toppen bredt indsænket, og her henligger Sten. Iflg. Medd. skal Højen dække over et kammer, som staar endnu, men tømt for Oldsager. Rav, vist ogsaa Flintøxer fundne.

1910 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Opstandelseshøj". 12 x 1 3/4 m. Da Ejeren Gaardejer Nygaard for nogle Aar siden lod grave i Centret fandt han en Hellekiste Ø-V, hvoraf den vestlige Endesten og to Sidesten i Sydsiden staar endnu. Han fandt en Flintdolk med fæste 0,27 m. lang og et Lerbæger [[Ordning]] 226, kun noget opbevares hos ham og Flintdolken. Han borttog ca. 6 Læs Sten. Da Højen ligger smukt ved Vejen bør den fredes.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste, hvori fundet 23 cm lang Flintdolk med Haandgreb og Skaar af retvægget Lerbæger.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Opstanderhøj" - "Opstandelseshøj" 2 x 16 (N-S) x 18 m (Ø-V). Uregelmæssig form efter udbedring og overpløjning. (Gdr. Niels Nygård fortæller, at her for ca 15 år siden fandtes en hellekiste af flade sten med 2 overliggere, hvori en pæn velbevaret flintdolk og skår af et retvægget bæger pænt ornamenteret[)]. (Journ. 775/49). tingl 15/5 1950

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 775/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)