Ejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-97

Fredningsnr.
170559

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Den nordlige trediedel bortgravet. Hulning i top. Siderne ujævne men tilgroet. Bevokset med græs og gran i udkanten af plantning. I skel til matr.nr. 38a. Matr.nr. 38a: Høj i skel til matr.nr. 37a af Rødding.
Undersøgelsehistorie  (6)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 14 m. I Toppen en Gravning, 2 x 3 M. br., 1/3 M. dyb. Mod N. er ca. 1/3 afgravet. Beplantet.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 14 beplantet i Plantage. I Toppen en Gravning 2 x 3 m. br. 1/3 m. dyb. Mod N lidt afgravet. Fredningsværdig.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Den nordlige trediedel borgravet. Hulning i top. Siderne ujævne, men tilgroet. Bevokset med græs og gran i udkantet af plantning. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)