Ejstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-97

Fredningsnr.
170559

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 16 m. Den nordlige trediedel bortgravet. Hulning i top. Siderne ujævne men tilgroet. Bevokset med græs og gran i udkanten af plantning. I skel til matr.nr. 38a. Matr.nr. 38a: Høj i skel til matr.nr. 37a af Rødding.
Undersøgelsehistorie

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 14 m. I Toppen en Gravning, 2 x 3 M. br., 1/3 M. dyb. Mod N. er ca. 1/3 afgravet. Beplantet.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 14 beplantet i Plantage. I Toppen en Gravning 2 x 3 m. br. 1/3 m. dyb. Mod N lidt afgravet. Fredningsværdig.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Den nordlige trediedel borgravet. Hulning i top. Siderne ujævne, men tilgroet. Bevokset med græs og gran i udkantet af plantning. tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nordvest
Oversigt set fra vest
Foto, oversigt