Grundvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-110

Fredningsnr.
170657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m. Udgravet formentlig til bunds ved firkantet tophul. Mod vest tilgroet afgravning, mod syd noget af siden afgravet. Alt tilgroet. Bevok- set med græs i udyrket stykke. (Umiddelbart nord for højen en tilgroet grus- grav).
Undersøgelsehistorie  (5)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 x 12 M. Toppen fladt indsænket, ca. ½ M. d. Mod Sv. en større, flad Afgravning.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4 x 12 m. Toppen flad nedsænket ca. ½ m. Mod S-V en stor flad Afgravning (Ejer Gaardejer Andersen).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 m. Udgravet formentlig til bunds ved firkantet tophul. Mod Vest tilgroet afgravning, mod Syd noget af siden afgravet. Alt tilgroet. Bevokset med græs i udyrket stykke. (Umiddelbart nord for højen en tilgroet grusgrav). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal, nu ingen træer på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)