Grundvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131007-115

Fredningsnr.
170558

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Fremtræder smukt rundet trods overpløjning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ost herfor paa den anden Side af Kjæret, paa Rödding Grundvads Mark, ligge 2 smaa Höje [sandsynligvis sb. 111 og 115]].

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Mærkelig forglemt af Museet. 16 x 3 ½ m. Lyngklædt. Fra Foden i Syd og op over Centret er et Skaar 2 m. br. 1 m. dyb. I Toppen er Hullet udvidet til en Dybde af 1 ½ m. hvorved der er stødt paa en stor flad Sten derved er Gravningen standset. Stenen dækker sikkert over en Grav. Fredningsværdig. Ejer Gaardejer Søren S. Govl. Grundvad, Rødding Spøttrup.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. Fremtræder smukt rundet trods overpløjning (der fandt sted år 1948 idet ejeren ikke var klar over, at den var fredet. Vi blev enige om, at der sås græs i foråret 1950, hvorefter der i fremtiden pløjes godt udenom. Overholdes aftalen bør ingen yderligere påtale finde sted). tingl 15/5 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin, græsklædt høj i tildyneladende permanent græsareal. Tjørn på højens vestside.

Litteraturhenvisninger  (0)