Gyverhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131008-3

Fredningsnr.
180569

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
"Gyverhøj" - "Gyvelhøj" 4 x 26 m. I og ved fod findes mod vest og syd gamle kuler. Foden nærmest firkantet afpløjet og afgravet. Lidt ujævn overflade, ellers velbevaret. (Kulerne mod vest bruges nu til kartofler, men der graves ikke mere. Sagde at kulerne ikke måtte be- nyttes).
Undersøgelsehistorie  (13)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gyverhöj : Gjordhöj, Nordvest herfor [for sb.9] og Øst for nævnte Vej [til Rödding], har været meget stor og er endnu en anselig Höj, uagtet der er bortfört meget af den nordlige og östlige Side af den.

1880 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I højen fandtes et fragmenteret bronzesværd og en guldring. Oldsagerne lå i en oval stensætning i retning N-S.

1880 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gyverhöj", "Gyvelhöj", 4 M. h., 28 M. br. Ramponeret ved talrige og dybe Gravninger i Siderne, især mod S., hvor der tillige ved Toppen er Skred. Kan kun fredlyses efter Udbedring. Stendige over nordre Fod. Herfra er Sværd og Guldring B. 2298-99, tilfældig fundne af nogle Börn i Höjsiden. Endvidere er fundet Lerkar med brændte Ben.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gyverhøj" Gyvelhøj" 4 x 26 m. I og ved fod findes mod Vest og Syd gamle kuler. Foden nærmest firkantet afpløjet og afgravet. Lidt ujævn overflade, ellers velbevaret. (Kulerne mod Vest bruges nu til kartofler, men der graves ikke mere. Sagde at kulerne ikke måtte benyttes)

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)