Baunhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-18

Fredningsnr.
16078

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1899. Gdr. Gudike Sørensen. Diplom Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh. "Byhøj" 5 x 35 x 30 m, mindre sænkning i top, i siderne flere mindre afgravninger. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Syd herfor [sb. 14-15] ligger Baunhöi, en stor og prægtig Höi, der er 125 Skridt i Omkreds og omtrent urört. Der har, som Navnet antyder, været opfört Baun paa den. Der er en vid Udsigt fra dens Top: man seer mod Nord Øen Fur, mod Nord og Øst hele den vestlige Del af Himmerland fra Lögstör til [?], mod Sydost Ørslev Kloster og langt ind i Fjends Herred, mod Syd Skive, mod Vest en stor Del af Salling og Nykjöbing paa Mors.

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 35.00 i Tværm., 6.35 h. I Top fladt Brud, 4.00 vidt; mod NV et lignende, 2.50 vidt. Siden udslæbt ved talrige overfladiske Gravninger; mod S. et fladt, 2.50 v. Brund; mod NV. et 3.50 v., 0.75 d. Brud. Fod afpløjet, særlig mod N. og S.; mod SV en dyb Kule. Græsgroet i Ager. Fredlyst af Gaardejer Gudike Sørensen. Thingl. 26/5 1899. Mærkesten. Hedder iflg. gammel Mand, der her havde set Baun tændt, "Baunehøj" eller "Byhøj". S 1870: "Baunhøj", en stor og prægtig Høj, omtrent urørt. Ang. Sagn om Slagsmaal mellem Ellefolkene fra denne Høj og fra Højene [sb. 8-9] se Strandgaard.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 30 x 35 x 5 m, med en [[?]] ældre og mindre Gravning i Midten og ud til Sydsiden. MS i Vestsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Byhøj" 5 x 35 x 30 m, mindre sænkning i top, i siderne flere mindre afgravninger. Græs i ager. FM 26/5 1899 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj med et par træer på nø-siden.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor græsklædt høj i dyrket mark. På højen vokser et par egetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)