Grinderslev Kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-21

Fredningsnr.
16077

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Alhøj" eller "Halshøj" 5 x 27 m. Toppen kløftet af stor gravning N-S. Fra SØ er ca. 1/4 del af højen sløjfet. Græs i ager, enkelt tjørn i kløften.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den nordligste Ende af Grinderslev Kloster Mark ligger Aalhöi, eller Haalhöi, som har været temmelig stor, men er halvveis bortfört.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Høj, 28.00-30.00 i Tværm. Omkring halvdelen bortgravet mod SØ; Resten kløvet ved et svært Skaar, der fra Foden mod NNV gaar skraat opad ind til Midten, hvor det er 5.50 v., 1.75 d. Den vestre Del 5.15, den østre 4.15 h. Fod afpløjet i Firkant; mod Ø. 1 Randsten. Græs- og lynggroet i Ager. Kaldes "Haalhøj". S 1870: "Aalhøj" eller "Haalhøj", halvvejs bortført. G 1882: "Ulhøj". Fredlyst 1899 sammen med Høj [sb.] 18, men Fredlysningen betragtes ikke som endelig. Ingen Mærkesten.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 27 x 27 x 5 m, fra Sydøsthjørne er bortkørt en lille 4.de Del af Højen, fra Midten og ud i Nord en 2 m dyb Skaar.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Alhøj" eller "Halshøj" 5 x 27 m. Toppen kløftet af stor gravning N-S. Fra SØ er ca. 1/4 af højen sløjfet. Græs i ager. tingl 8/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Landevej mod nord og øst. Bevokset med træer på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)