Lykkeshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-24

Fredningsnr.
160713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Notering af tidl. C-høj (tidl. Matr.nr. 6c Grinderslev By, Grinderslev): **************************************************** Højruin, 2 m høj; 20 m lang og 8 m bred. Sænkning i top, 1,5 x 2 m stor og 0,4 m bred. Stejl brink i den nordlige højside; i østsiden en indgravning fra bund til højens centrale del, 3 x 3 m stor og op til 1,6 m dyb. I skel i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest herfor [sb. 19] ligger Lykkeshöi […]

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 19.50 l. i SØ-NV (= oprind. Tværm), i NØ-SV 6.50 br., idet meget er bortgravet til begge Sider. Højden den oprindelige: 2.35. Over Højen i SØ-NV et Skjel. Græs- og lynggroet i Ager. S 1870: "Lykkeshøj".

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest i Skel til Gdr. Kr. Jensen saaledes der er kun en svær bred Dige tilbage af Højen.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest i skel, 15 x 6 m, 2 m. høj, stejlbrink i syd.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint afrundet højrest i skel.

Litteraturhenvisninger  (0)