Hovmandshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-35

Fredningsnr.
16079

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Breum matr.nr.6a : Høj i skel til matr.nr.3r af Breum. Tingl.: 29/11-1878 og 16/5-1879. Sognerådet og gdr. Simon Espersen. Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh. "Hovmandshøj", 33 x 28 m, 5 m høj. Skeldige over nordlige halvdel. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord og Øst for Fattiggaarden (Nr. 3) tvende Höie [sb. 36-37], som have været temmelig store, men som der er bortfört af og én [høj, sb. 35], som kaldes Hovmandshöi og er omtrent urört, i Skjellet mellem Gaardene Nr. 3 og 6.

1879 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 25.00 i Tværm., 4.85 h. Toppen noget affladet. Siden nær Top en Del afgravet; mod NØ bortgravet over en Strækning af 14.00 i NV-SØ, c. 6.00 i NØ-SV, saa den her staar som en næsten lodret Væg; mod V. og SØ overfladisk afgravet. Foden mod Ø. og V. afgravet. Over Fod mod SØ. et svært Dige i N-S; over Foden mod N. en dyb Grøft og et svært Dige i Ø-V. Alle Brud gamle og tilgroede. Græs- og lynggroet i Ager. Kaldes "Hovmandshøj". Fredlyst af Sogneraadet og Gaardejer Simon Espersen (Thingl. 29/11 1878 og 16/5 1879). Den største (vestre[)] Del af Højen ligger paa Fattiggaardens Mark. Mærkesten mod S. S 1870: Hovmandshøj, omtrent urørt. G 1882: Hovmandshøj.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager (i Skel), 33 x 28 x 5 m, MS i Sydsiden. Skellens Dige gaar over Midten af den nordlige Halvdel.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hovmandshøj" 33 x 28 m, 5 m høj. Skeldige over midten af nordlige halvdel. Græs i ager. FM 16/5 1879 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skeldige berører ikke højen men løber nord for. Højen bevokset med 4-5 løvtæer.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj. Klippet græssti øst om højen. Mindre løvtræer på højens nordøstlige del. FM sten på sydsiden.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj omgivet af udyrket areal i hjørne af mark. Klippet græssti øst om højen. Mindre løvtræer på den nordøstlige del af højen. FM sten på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)