Breum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-44

Fredningsnr.
160710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1899. Gdr. Simon Espersen. Diplom Afmærkn.: MS 1902. Lærer Krogh. Høj, 6 x 28 m. Stort dybt hul i midten, hvoraf jorden kastet ud mod øst. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1858 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1858 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved at grave efter sten fandt gårdmand Niels Nielsen en bronzedolk og 2 guldringe i højens nordøstlige side.

1858 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst herfor [sb. 35-37] paa sidstnævnte Gaards Mark findes 5 Höie [sb. 43-47], hvoraf de 2 vestligste [sb. 44-45] ere store, de to östligste [sb. 46-47] middelstore og den sydligste [sb. 43] lille. I den vestligste [sb.44] er funden 2 Guldarmringe og en Bronzedolk, som i sin Tid ere indsendte til Museet ved Provst Möller i Breum. I Høien [sb. 45] næst derved er funden en mindre Gjenstand af Bronze.

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 30.00 i Tværm., 5.15 h. Fra Ø-Sidens Midte indtil forbi Höjcentret er fört et Skaar, 6.50 bredt, 3.15 dybt. Opad Ø-Siden, indtil Midten, et större Dynge Udkast. I V-Siden et ret dybt Brud, 4.00 l., 2.00 br. I N-Siden nær Foden et större, fladt Skred. Mod SØ, S, NØ, NV 4 mindre Brud. Foden rundtom afplöjet og afgravet. Græs- og lynggroet i Ager. Herfra iflg. Medd. 17201-02, en Bronzedolk og to Haandledsringe af Guldtraad. De fandtes sammen mod NØ. Den store Midtudgravning gav ingen Fund. Senere er i dens nörre Side fundet en Urne. Andetsteds i Höjen fundet en Urne, hvori en Dobbeltknap af Bronze. Mærkesten mod S. Alle Beskadigelser gamle. Højene [sb.] 44-46 fredlystes af Gaardejer Simon Espersen. Thingl 25/5 1899. Medd. om dem og mange andre Høje ved den forrige Ejers Søn, den gamle Niels Hald.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6 x 28 m. Stort dybt hul i midten, hvorfra jorden kastet ud i Øst. Græs i ager. FM 26/5 1899 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et stort træ på østsiden og et par stykker på nordsiden..

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj med dybt plyndringsskår fra øst ind til højmidte. En del spredte løvtræer mod nord og øst på højen. Dyregange i sydside af dybt skår ved højmidte. FM sten på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)