Breum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-45

Fredningsnr.
160711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1899. Gdr. Simon Espersen. Diplom Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh. Høj, 5,5 x 26 m. Stort hul i midten med udgang mod øst. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst herfor [sb. 35-37] paa sidstnævnte Gaards Mark findes 5 Höie [sb. 43-47], hvoraf de 2 vestligste [sb. 44-45] ere store, de to östligste [sb. 46-47] middelstore og den sydligste [sb. 43] lille. I den vestligste [sb.44] er funden 2 Guldarmringe og en Bronzedolk, som i sin Tid ere indsendte til Museet ved Provst Möller i Breum. I Høien [sb. 45] næst derved er funden en mindre Gjenstand af Bronze.

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet høj, 27.50 i Tværm., 5.00 h. Fra Ø-Sidens Midte indtil forbi Højcentret er ført et Skaar, 7.00 br., 1.75 d. Siden ret stærkt afgravet mod SV, V, NV. Foden rundtom afpløjet; mod Ø en Vej over den; mod SØ to større Kartoffelkuler. Græs- og lynggroet i Ager. Alle Brud tilgroede. Højene [sb.] 44-46 fredlystes af Gaardejer Simon Espersen. Thingl 25/5 1899. Medd. om dem og mange andre Høje ved den forrige Ejers Søn, den gamle Niels Hald. Iflg. Medd. fandtes ved Udgravningen kun en Del Urner. Mærkesten mod S.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 26 x 27 x 5 ½ m med en 2 m dyb Gravning fra Midten og ud til Øst. MS paa Sydsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 ½ x 26 m. Stort hul i midten med udgang mod Ø. Græs i ager. FM 26/5 1899 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer. Ligger bag ejendom, markvej vest for højen.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj helt tilgroet med træer, i dyrket mark. Klippet græssti vest om højen. Der dyrkes ikke syd for højen. FM sten på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)