Blaamandshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-46

Fredningsnr.
160712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1899. Gdr. Simon Espersen Diplom Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh. Høj, 3 x 16 m, med en 1 m dyb gravning i midten og en mindre i syd.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst herfor [sb. 35-37] paa sidstnævnte Gaards Mark findes 5 Höie [sb. 43-47], hvoraf de 2 vestligste [sb. 44-45] ere store, de to östligste [sb. 46-47] middelstore og den sydligste [sb. 43] lille.

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj, 17.50 i Tværm., 2.80 h. Gjennem Top Skaar, 6.00 l. i N-S, 3.00 br., 0.75 d. Siden afgravet; mod SV Brud, ret frisk, 3.00 v., 0.50 d.; herved en Del mindre Stene. Foden afpløjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager. Mærkesten mod S. Højene [sb.] 44-46 fredlystes af Gaardejer Simon Espersen. Thingl 25/5 1899. Medd. om dem og mange andre Høje ved den forrige Ejers Søn, den gamle Niels Hald. Højene [sb.] 46-47 kaldtes "Blaamandshøje".

1910 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 16 x 17 x 3 m med en 1 m dyb Gravning i Midten og en mindre i Sydsiden. MS paa Østsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m, med en 1 m dyb gravning i midten og en mindre i Syd. FM 26/5 1899 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et enkelt køvtræ på nordsiden.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)