Breum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-51

Fredningsnr.
170716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 19 x 16 m, 2,5 m høj. Vestsiden lige afskåret med stejlbrink. Toppen afgravet og udhulet mod S. I sydfoden kartoffelkule. Østsiden en del afgravet. Enkelte træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lodden Nr. 4b findes en Höi, der nu er ödelagt, men har været temmelig stor.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, firkantet, 13.50 l. i Ø-V, idet en Del er afgravet mod V., 16.00 l. i N-S. Paa Top Bænk. Siden ujævn; Foden bortpløjet. 2.00 h. Græsgroet i Ager samt beplantet med Graner. S 1870: Høj, temmelig stor, men ødelagt (paa Matr. 4b).

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 19 x 16 x 3 m med en ældre, mindre Gravning fra Øst ind til Højcentret. Beplantet med enkelte Træer.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19 x 16 m, 2 ½ m høj. Vestsiden lige opskåret med stejlbrink. Toppen afgravet og udhulet mod S. I sydfoden kartoffelkule. Østsiden en del afgravet. Enkelte træer. tingl 8/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet med bævreasp. Liger i uopdyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)