Kirkehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-91

Fredningsnr.
170717

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/6 1920. Propr. Søren Sørensen. Diplom Afmærkn.: MS 1920, Kjær. Høj, 4,75 x 25 m. Østsiden noget fortrampet af kreaturer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Nörgaards Mark findes 16 Höie; 4 ere slöifede [nogle af højene sb. 71-73, 76-78, 80-82, 84-87 samt 89-94 er sandsynligvis blandt disse]. Af de to nordligste "Kirkehöiene" [sb. 90-91], er den ene temmelig stor [sb. 91].

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ilfg. den gule fredningsliste er tinglysningen først sket i 1920.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 25.00 i Tværm., 4.75 h. Top affladet, Siden ujævn, Foden gaaet for nær ved Pløjning; iøvrig velbevaret. Mod Ø., S. og V. nogle Røn- og Gyvelbuske. Græs- og lynggroet i Ager. Mærkesten mod N. fredlyst sammen med Høj [sb] 84 af Proprietær E. H. Beyer. Thingl. 5/6 1896. - Kaldet "den store Høj".

1920 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj i Ager. Græsklædt, 30 x 33 x 5 m, paa alle Maader en smuk og uskadt Høj. MS Nordsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 3/4 x 25 m. Østsiden noget fortrampet af kreaturer. FM 11/6 1920 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med gyvel og løvtræer på sydsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)