Kæmpehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131102-13

Fredningsnr.
17077

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/6 1900. Gdr. Niels Nielsen Thordal. Diplom Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh. "Kæmpehøj" 3 x 18 m, mod øst ved toppen lille sænkning, foden mod nord bortpløjet. SV-siden noget nedtrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kæmpehöi [sb. 13] og Stenhöi [sb. 14], Sydost herfor [sb. 5 samt 11-12], ere meget forstyrrede.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj., 19.00 i Tværm., 3.25 h. I Top mod SØ en rund, lav Sænkning, 5.00 i Tværm., tilgroet. Siden mod N. afgravet til en Højde af 1.35. Foden gaaet noget for nær ved Pløjning. Græs- og lynggroet i Ager. Kaldes "Kjæmpehøjen". Fredlyst af Gaardejer Niels Nielsen, Tordal. Thingl. 15/6 1900. Mærkesten mod V. S 1872: Kæmpehøj, meget forstyrret.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 18 x 18 m en ældre Gravning oppe i den østlige Del. MS i Vestsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kæmpehøj" 3 x 18 m, mod Ø. Ved toppen lille sænkning, foden mod N. bortpløjet. S-V.-siden noget nedtrampet af kreaturer. Græs i ager. FM 15/6 1900 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FMsten på vestside væltet.

Litteraturhenvisninger  (0)