Axelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131102-17

Fredningsnr.
17076

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/6 1900. Gdr. Chr. Pedersen Bilstrup. Diplom Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh. "Axelhøj" 5 x 30 m, mod øst en sænkning. Noget fortrampet af kreaturer. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Axelhöi, Sydvest herfor [sb. 24], er en temmelig stor Höi, i alle Fald den störste i Sognet, men der er dog bortfört ikke saa lidt Jord fra den. Til den knytte sig de sædvanlige Sagn om Ellefolk.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 27.00 i Tværm., 4.75 h. Top planeret til jævn Flade, 9.00-10.00 i Tværm. Fra Fod ind til Sydsidens Midte et dybt Skaar, 5.00 vidt. Fod mod Ø afpløjet; mod S. en Grøft over den. Beskadigelserne tilgroede. Græs- og lynggroet i Hede. Kaldes "Axelhøj". Fredlyst 1900 - efter at tidligere Beskadigelser vare udbedrede - af Gaardejer Chr. Pedersen, Bilstrup. Thingl 15/6 00. S 1872: "Axelhøj", temmelig stor, men megen Jord bortført. De sædvanlige Sagn om Ellefolk. G 1882: "Axelhøj". Mærkesten i N.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 28 x 28 x 6 m med en ældre Gravning i Midten ud til Højfoden i Øst. MS i Nordsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Axelhøj" 5 x 30 m, mod Ø. en sænkning. Noget fortrampet af kreaturer. Græs i ager. FM 15/6 1900 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj.

Litteraturhenvisninger  (0)