Foldhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131102-28

Fredningsnr.
17075

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 20. Sneglegang, flagstang på top. Græs og enkelte træer i have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Foldhöi, som er middelstor, omtrent i Behold, men dog med Hulning i söndre Side, […]

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omdannet Høj, 18.00-19.00 i Tværm., c. 4.00 h., inddraget i Have, hvorved et Skaar gjennem den jævnedes, saa Højen nu er flad ovenpaa. En Sneglegang er ført rundtom Højen, nedskaaret 0.50-1.00 d. Ved Stiens Anlæg mærkedes mange, tildels store Stene i Højen. Græs- og lyngklædt samt beplantet med Graner. Over Fod mod S. Tjørnegjærde. Agrene rundtom Højen kaldes Fol' agre. S 1872: Foldhøj, middelstor, hvor en Hulning i søndre Side.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Vestsiden af Haven, 20 x 20 x 4 m, rejst en Udkigstaarn paa den.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m. Sneglegang, Flagstang på top. Græs og enkelte træer i have. tingl 8/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Står i have, bevokset med træer. Omtalte sneglegang kunne anes. Ejer interesseret i at fælde bevoksning helt eller delvis.

Litteraturhenvisninger  (0)