Hvidagerhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131102-49

Fredningsnr.
170711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest 1,10 x 14 m, firkantet afskåret med stejle sider; krat i have. Høj, 1,5 m høj, diameter 9 x 16 m. Afpløjet til firkant. Flad top; siderne stejlt afskårede. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hvidagerhöie [sb. 49-50] og Gammelhöi [sb. 42] ere gjennemrodede.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, afgravet og planeret, saa den staar som en firkantet Højning, flad foroven, med lodret afgravede Sider, 14.00 i [se skitse i sb.], 1.10 h., vendende i NØ-SV-NV-SØ. Øverst paa den græsgroede Side en Hæk; indenfor denne Plæne. Iflg. Medd. Af Ejeren var Højen oprindelig lyngklædt og kløvet. Ved Planeringen fandtes i Foden mod SØ 4, rundtom i Højen 6 Potter, alle indeholdende brændte Ben, smaa Bronzeknive o.lign.; to vare dækkede med Stene. Desuden stod mod Ø en stor Urne, omsat og dækket med store Stene; heri blandt brændte Ben en c. 0.30 l. Bronzestang.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nu er Højen fuldstændig tilgroet i Krat paa aaben Mark, Bygningen nu ikke mere (før laa Højen i Haven).

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1,10 x 14 m, firkantet afskåret med stejle sider, kant i have.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I ager, bevokset med tjørn. Bag højen store jorddynger fra grusgrav i nærheden.

Litteraturhenvisninger  (0)