Ræhhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131103-3

Fredningsnr.
170713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Jebjerg og Tustrup byer. Tingl.: 15/9 1911, gdr. Kristen Boel Diplom Afmærkn.: MS 1920, Kjær. "Ræhøj" 2,25 x 16 m. Toppen afgravet især mod NØ. Siderne afgravet især mod S og V. I syd større hul. Nøgen efter kreaturers trampning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ræhhöi, nordost herfor [sb. 6], er der tidligere bortfört noget af.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nogenlunde bevaret Høj, 16 m. i Tværm., 2.25 m. h. Top afgravet, særlig mod NØ.; Side afgravet, særlig mod S. og V. I Side mod S. et 3 m. vidt Brud. Ligger græsgroet i Ager. Kaldes Ræ'høj. Frededes af Grdr. Kristen Boel, Tustrupgaard. Thingl. 15/9 1911. S 1872: Ræhhøj, noget afgravet. Findes paa Generalstabens Maalebordsblad.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager. 14 x 2 m med MS i Vestsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ræhøj" 2,25 x 16 m. Toppen afgravet, især mod NØ. Siderne afgravet, især mod S. og V. I Syd større hul. Nøgen efter kreaturers trampning.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i gartneri. Bøgetræ på toppen.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)