Læhshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131103-9

Fredningsnr.
170714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Jebjerg og Tustrup byer. Tingl.: 24/9 1897, gdr. Mehlsen Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh "Læshøj" 6 x 31 m, ældre gravning fra øst til top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den störste og höiest beliggende Höi i Jebjerg er Læhrhöi og Læshöi, som ligger östlig i Sognet. Den er en meget stor Höi, men der er i den sydlige Side gjort en temmelig stor Fordybning ind i den. Der er en herlig Udsigt fra dens Top; man kan ikke helt derfra næsten oversee hele Sognet, men vidt omkring. Man seer mod Nord Toppen af Fuur, mod Øst en Del af Salling og noget af Mors. Man skal kunne [?] 38 Kirker fra dens Top.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, "Læshøj" kaldet, 34 m. i Tværm., 6,5 m. høj. Fra S. er der ind til Midten gravet en 7 m. vid, 2.5 dyb Kløft, tilgroet. I Siden mod SV et Brud, tilgroet, godt 4 m. vidt. Foden tæt tilpløjet, mod S afgravet. Ligger græs- og lynggroet i Ager, mod Ø. et Dige. Mærkesten mod V. - Fredlyst af Gaardejer Mehlsen Pedersen. Dekl. thingl. 29/9 1897. MS 1902. - Iflg. Medd. udgravet fra c. 40 Aar tilbage uden at noget fandtes. - S 1872: "Læhshøj", meget stor; mod S. en stor Fordybning. - Findes paa Generalstabens Maalebordsblad.

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 31 x 6 m med en ældre Gravning fra Højentret ud til Østsiden. 6 x 3 m stor. MS i Vestsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Læshøj" 6 x 31 m, ældre gravning fra Ø. til top. Græs i ager. FM 24/9 1897 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj i ager.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor og markant høj, med gammelt plyndringshul i toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)