Fæhlhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131103-11

Fredningsnr.
16075

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Jebjerg og Tustrup byer. Tingl.: 24/9 1897, gdr. Mehlsen Pedersen Diplom Afmærkn.: MS 1902, lærer Krogh "Fælhøj" 2 x 19 m. Overfladen ujævn.Fortrampet af kreaturer. Nordfoden nedtrådt. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest herfor [sb. 18] ligger Fæhlhöi, som der er gravet lidt i Toppen af, […]

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, "Fælhøj" kaldet, 23 m. i Tværm., 2.5 m. høj. I Top stor Sænkning, 6 m. vid, 1 m. dyb; i Side mod NØ et 3 m. vidt, 1.5 m. dybt Brud, mod Ø. et fladere, 2.5 m. vidt Brud. Alle Beskadigelser tilgroede. Ligger græs- og lynggroet i Hede. MS mod SØ (1902). Fredlyst af Grdr. Mehlsen Pedersen ved Dekl., thingl. 29/9 1897. S 1872: "Fæhlhøj"; i Toppen er der gravet lidt. - Findes paa Generalstabens Maalebordsblad T 22 under Navnet "Fælhøj".

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager. 19 x 2 m, med en ældre 1 m dyb Gravning i Midten og en mindre i Østsiden. MS i Sydsiden. MS stærkt hældende forover, nu rettet op.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fælhøj" 2 x 19 m. Overfladen ujævn, fortrampet af kreaturer, nordfoden nedtrådt. Græs i ager. FM 24/9 1897 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer og gyvel, på mark.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

Litteraturhenvisninger  (0)