Nannerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131103-56

Fredningsnr.
170630

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1911, gdr. Peter Jensen Diplom Afmærkn.: MS 1920, Kjær. Høj, 2 x 18 m, stærkt forgravet af ræve. Græs og lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nogenlunde bevaret Høj, 18 m. i Tværm., 2 m. h. Opad Siden mod N. et fladt Brud, 4 m. l., 2 m. br.; i Siden mod SØ et dybere Brud, 2.5 m. vidt Toppen overfladisk afgravet; ellers uskadt. Ligger lynggroet i Hede. - Frededes af Grdr. Peter Jensen ved Dekl., thingl. 15/9 1911.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt Høj i Hede 1 3/4 x 13 m med ældre Gravninger i Nord- og Sydsiden. MS staar paa Sydsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m, stærkt forgravet af ræve. Græs og Lyng i hede. FM 15/9 1911 MS

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt med et par træer.

Litteraturhenvisninger  (0)