Præstehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131104-1

Fredningsnr.
150722

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/12 1910. Pastor N. Langballe, fredningen tiltrådt af forpagteren, Jens Møller, samt approberet af Viborg Stiftsøvrighed Afmærkn.: MS. 1920, lærer Krogh "Præstehøj", 2,6 x 16 x 9 m. Mod nord og syd større afgravninger. Sneglegang fra østfod til top. Fod afpløjet i sydvest. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstehöi, som ligger i det sydligste af Junget Byes Mark, paa Præstegaardens Jord, er nogenlunde i Behold, dog er der taget af Foden af den rundt om, mest mod Nord

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Præstehøj". 2.6 M. høj, 15 M. lang i Ø.-V., 9 M. bred i N.-S. Mod N. og S. større, tilgroede Afgravninger, skraanende udefter mod Foden. En uregelmæssig Sneglegang ført fra Foden i Ø. over N., V. og Syd til Toppen. Højfoden afpløjet, mest mod SV. Græs- og lynggroet i Ager. Fredlyst 10/6 1910.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet i Plantage, meget ødelagt af Ræve.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Præstehøj" 2,6 x 16 x 9 m. Mod N. og S. større afgravninger. Sneglegang fra Østfod til top. Fod afpløjet i SV. Græs i ager. FM 9/12 1910 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ingen sneglegang nu. Bevokset med lidt løvtræer.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre høj, noget forgravet og højfoden noget diffus og ikke særligt veldefineret. FM sten på østsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)