Kluntshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131104-9

Fredningsnr.
150724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidl. C-høj noteret i 1998 med flg. tekst: ***************************************** Høj, "Kluntshøj", 2 x 16 m. Den vestlige højdel er bortgravet og øvrige sider er fladt afgravede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest herfor [sb. 17] paa Junget Byes Mark ligge eller har ligget 9 Höie [sb. 3-7 samt 9-12], hvoraf de 5 ere nogen lunde i Behold. […] Kluntshöi [sb. 9] og Lynghöi [sb. 3] ere omtrent urørte. […]

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. "Kluntshøj". 3.0 x 16 M. Nordsiden afgravet til Bunden. I Resten [?] dybe Kartoffelkuler. Græsgroet i Græsplet.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet lav bred Højning.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kluntshøj" 2 x 20 m, helt ødelagt af gravninger. To store, dybe huller i vestsiden, i Øst stor hulning, trampet af kreaturer, flade afgravninger i N. og NV. Meget uregelmæssig overflade. Græs i ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, overfladen synes dog knap så uregelmæssig som angivet. Står græsklædt i ager, tillige bevokset med gyvel og småtræer.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre høj bevokset med gyvelkrat langs sydsiden og dele af nordøstsiden. Et større løvtræ på nordøstsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)