Jungetgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131104-14

Fredningsnr.
150725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 11 m. Overfladen meget ujævn efter rævegrave. Græs og enkelte træer, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aller nordligst i Sognet paa Jungetöre findes paa en flad lyngklædt Odde, tæt ude ved Fjorden, en lille opkastet rund Jorddynge lig Drengshöi i Selde sogn, og der gaaer et lignende Sagn derom.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.5 x 16 M. Over Høje dybe Plovfurer i NØ.-SV., hvori plantet Bjærgfyr. Ellers vel bevaret. Bevokset i Plantage. Længere mod Syd i Plantagen skal ligge en anden, mindre Høj, som ikke kunde findes.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet lav bred Højning.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 11 m; Overfladen meget ujævn efter rævegrave. Græs og enkelte træer i plantage. tingl 8/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1992 Museal restaurering
Journal nr.: SN 6113-0116
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Der var foretaget en nedgravning i gravhøjen. Gravhøjen blev ryddet for krat og træer. Profilen i nedgravningen blev registreret. Udgravningen blev kastet til og udjævnet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skov.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille fin høj, liggende mosdækket i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)