Skovhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131104-22

Fredningsnr.
16072

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 30/9 1936. Marius Kristian Andersen og hustru Høj, 4 x 13 x 17 m. Lille hul i midten. Flad afgravning i sydvest-siden. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie

1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skove Byes Mark findes 4 Höie [sb. 22-23 samt 27-28], som alle ere mere eller mindre forstyrrede, og vel snart rent svinde bort, ligesom de 3 andre [høje, sb. 24-26], der have ligget der, og som Sporene endnu ere at see af.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.1 x 18 M. I Toppen og den sydlige Side 2 større, dybe, tilgroede Kartoffelkuler og anden mere overfladisk Gravning. Fra Foden mod NØ. og SV. større Brud, delvis tilgroede. Foden mod NV. og SØ. afpløjet. Græs- og lynggroet i Ager. Nogle Graner er plantede. I Højen er fundet en Urne med brændte Ben. [[FM 1936]] Højene [sb.] Nr. 22-28 kaldes "Skovhøje".

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 13 x 17 x 4 m, der er en mindre ældre Gravning i Midten men uden Betydning. Fredet for ca. 9 Aar siden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 13 x 17 m. Lille Hul i midten. Flad afgravning i SV-siden. Græs i ager. FM [[30/9 1936.]]

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset mark.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsmark.


Billeder

Oversigt fra nord
Oversigt fra nord
Oversigt fra sydvest
Oversigt fra vest
Oversigt fra vest