Skovhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131104-28

Fredningsnr.
16071

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/7 1910. Gdr. Kristian Andersen Afmærkn.: MS. 1920, lærer Krogh Høj, 4 x 18 x 12 m. I toppen svag sænkning, i siderne mod nord og syd større afgravninger. Foden afpløjet mod syd og vest. I vestfoden mindre brud.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skove Byes Mark findes 4 Höie [sb. 22-23 samt 27-28], som alle ere mere eller mindre forstyrrede, og vel snart rent svinde bort, ligesom de 3 andre [høje, sb. 24-26], der have ligget der, og som Sporene endnu ere at see af.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.0 M. høj, 18 M. i Tværmaal i Ø.-V., 12 M. i N-S. I Toppen er svag, tilgroet Sænkning. I Siderne mod N. og S. større, tildels tilgroede Skred. Ved Højfoden mod Vest et mindre, tilgroet Brud. Højfoden med S. og V. afpløjet. Græs- og lynggroet i Ager. Fredlyst 10/6 1910. Højene [sb.] Nr. 22-28 kaldes "Skovhøje".

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 18 x 13 x 3 3/4 m, paa alle Maader uskadt, MS paa Vestsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 18 x 12 m. I toppen svag sænkning, i siderne mod N. og S. større afgravninger. Foden afpløjet mod S. og V; i V- foden mindre brud. FM 1/7 1910

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ny fin bræmme om højen. Der er for nylig foretaget fældningsarbejde.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj med afgravninger i siderne. Få buskede trævækster hist og her.. FM sten på vestsiden, hælder mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)