Hagenshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131105-59

Fredningsnr.
17072

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1899. Gdr. Esper Jensen Diplom Afmærkn.: MS. 1900, lærer Krogh "Hagenshøj", 3,5 x 20 m, mindre sænkning i top. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en höi Hedebakke med en vid Udsigt fra i det sydostlige Hjörne af Sognet ud mod Fjorden findes 10 Höie [sb. 41, 42, 46, 51, 57, 59, 61, 62 og 64 er blandt disse] temmelig nær sammen. De ere alle smaa Höie, der synes at ligge omtrent uforstyrrede. Den störste og höiestliggende af dem kaldes Hagenshöi [sb. 59].

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18-20 m. i Tværm., 3.5 m. høj (maalt fra SV; ligger paa en fra V mod Ø. faldende Skraaning). I Top Sænkning, 5 m. vid, 1.25 m. dyb, foroven i Siden mod SV et mindre Brud. Lynggroet og beplantet med unge Fyrrer og Graner i Hede. Mærkesten mod V (sat 1900) - S 1872: Hagenshøj. Findes paa Generalstabens Maalebordsblad. - se om Fredlysningen under Høj [sb.] 61.

1944 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hagenshøj". Græsklædt i Ager nu Beplantninger fjernet. 30 x 30 x 4 m. med en ældre Gravning i Midten paa 4 x 4 x 1 m.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hagenshøj" 3 ½ x 20 m, mindre sænkning i top. Græs i ager. FM 26/5 1899 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt med spredte træer og en del buske. Ligger i afgræsset areal. Trådhegn ved/udenfor højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)