Ilbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131106-20

Fredningsnr.
16074

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 m høj, 22 x 13 m. Fra øst ca. 1/3 del. bortgravet med stejlbrink, lille lavning i top. Græs og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 26.00 i Tværm., 2.50 h. Top affladet; mod S. rund Sænkning, 4.00 v., 0.75 d. , mod SV, N, NØ tre mindre og fladere Sænkninger. Siden hullet og udslæbt; mod NV bortgravet til en Højde af 1.75 over en Strækning af 10.00 i NØ-SV. Lyng-, græs- og kratgroet i tildels nypløjet Hede.

1942 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Højrest liggende i Skel, den Østlige 1/3 Del er bortkørt nu er Højen 22 m i Syd Nord og 13 m i Ø-V ca. 2 m høj. Centralgraven er sikkert bevaret.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m høj, 22 x 13 m. Fra Ø. ca. 1/3 bortgravet med stejlbrink, lille lavning i top. Græs og lyng i ager. tingl 8/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med træer i træklædt bælte på mark.

Litteraturhenvisninger  (0)