Holshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131107-25

Fredningsnr.
150714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1910. Proprietær W. Christensen, fredningen tiltrådt af forpagteren, godsejer A.L. Froberg, Østergård Diplom Afmærkn.: MS. 1920, lærer Krogh "Holtshøj", 3 x 15 m, med gravning i top, 2 x 2 m, 0,75 m dyb. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Holshöi paa det östligste af Kjeldgaards Mark er middelstor og omtrent i Behold.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Holsthøj", tæt ved Gaardens østre Skel. 2.6 x 16 M. I Toppen et lille Hul, 2 M. i Tværmaal, 0.6 M. dybt, tilgroet. Højfoden rundt om noget afpløjet, navnlig mod Ø. og V. Ellers vel bevaret. Græs- og lynggroet i Ager. En del Smaahuller i Overfladen synes at være Plantehuller, hvori dog ingen Planter. Egnet til Fredlysning. Fredlyst 1910.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager 15 x 15 x 3 m. med en ældre Gravning i Midten 2 x 2 x 3/4 m med MS i Nordsiden. MS hældede nu rettet op.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Holsthøj" 3 x 15 m, med gravning i top, 2 x 2 m, 3/4 m dyb. Græs i Ager. FM 19/8 1910 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et par yngre løvtræer på vestsiden. FMsten hælder.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor flot høj. Der pløjes firkantet omkring højen. FM sten på nordsiden, hælder mod nord. Et løvtræ på vestsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)