Gammelmandshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131107-22

Fredningsnr.
150713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/9 1936. Chr. Nielsen og hustru "Gammelmandshøj", 2,6 x 16 m, større, flad afgravning i nordsiden, i top stor sænkning med udgang mod syd. Vestfoden lige afpløjet. Græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gammelmandshöi ligger höit og frit og har tidligere været noget större. Der er hulet i den nordre Side af den og kjört en Deel Jord og Steen bort fra Foden af den, ved hvilken Leilighed derfor 6-7 Aar siden fandtes Brudstykker af et Bronzesværd; men den er dog endnu en anseelig Höi.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Gammelmandshøj". 3.1 x 20 M; N. og S.f. Toppen 2 meget store og dybe, tilgroede Huller. Siderne uregelmæssig afgravede. Ved Foden flere Kranssten synlige. Græsgroet i Ager. I Højen fundet Brudstykker af et Bronzesværd. [[FM 1910.]]

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj i Ager. 18 x 25 x 3 ½ m med to store ældre Gravninger fra Midten og ud til Syd og Nordsiden. Ingen MS.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gammelmandshøj" 2,6 x 16 m, større, flad afgravning i nordsiden, i top stor sænkning med udgang mod S. Vestfoden lige afpløjet. Græs i Ager. FM 1910

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Velplejet.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille fin høj. Kratbevoksning på østsiden. Grusvej nord for højen.

Litteraturhenvisninger  (0)