Bavnehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131107-29

Fredningsnr.
150716

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1897. Gdr. Kristian Mikkelsen Diplom Afmærkn.: MS. 1899, lærer Krogh "Baunehøj", 3,5 x 20 m. Gravning i midten med åbning i syd. Græs, i ager..
Undersøgelsehistorie  (8)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Bavnehöi tæt östen for [sb. 30] er omtrent urört. Det er en meget stor Höi og fra Toppen af den er der en overordentlig viid og skjön Udsigt. Man seer mod Nord over hele Livbredning til Hannes, Bulbjerg og Østerhanherred, foruden Livö og Fuur, der ligge midt i Billedet. Mod Øst seer man over en stor Deel og Himmerland, mod Syd over den störste Deel af Salling og mod Vest den östlige og nordlige Deel af Mors.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Bavnhøj". 3.3 x 18 M. I Toppen en stor Nedgravning, 7 M. vid, tragtformet med Udgang mod Syd til Højfoden, tilgroet. Græsgroet i Ager. Fredlyst [[1897]]. Mærkesten (Stenen rettet op).

1943 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græskædt Høj, Baunehøj, i Ager. 20 x 3 ½ m med en ældre Gravning i Midten ud til Sydsiden. MS i Nordsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj" 3 ½ x 20 m. Gravning i midten med åbning i S. Græs i Ager. FM 20/8 1897 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Med lidt tjørn på toppen. FM sten hælder.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj med stort gammelt plyndringshul i højtoppen, bevokset med tjørne- og hyldebuske. Større løvtræ på østfoden. FM sten i nordsiden, hældende mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)