Markskjælhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131108-13

Fredningsnr.
160716

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1902, gdr. Iver Mortensen, Børstinggård. Diplom Afmærkn.: MS 1911, Brusendorf. Væltet. "Masklemhøj" 3 x 18 m. Flad top, i midten rundt hul, 2,5 m bredt. I vest- siden fladt hul, trampet af kreaturer. Østfoden nedtrådt. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Markskjælshöi paa den överste Ende af nævnte Gaards Mark [se sb. 15A] er middelstor.

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 18.00-19.00 i Tværm., 3.00 h. Top planeret til rund Flade, 8.00 i Tværm-; i midten rundt Hul, 2.50 i Tværm., der omtrent naar Højens Bund. Heri mod S. en stor, opretstaaende Sten (Rest af en Stengrav). Siden afgravet og Foden udslæbt (ved Gravning efter Randstene). Alle Beskadigelser tilgroede. Ligger græs- og lynggroet paa et firkantet Græsstykke i Ager. Fredlyst af Gaardejer Iver Mortensen, Børstinggaard. Dekl. thingl. 21/11 1902. kaldes i Dekl. "Masklemhøj". S 1870: "Marskjelhøj", middelstor. Ingen Mærkesten.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 23 x 26 x 3 ½ m, med en ældre Gravning i Midten og ud til Nordsiden. MS laa væltet ved Østfoden af Højen, nu rejst igen.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Masklemhøj" 3 x 18 m, flad top, i midten rundt hul, 2 ½ m br. I vestsiden fladt hul, trampet af kreaturer, østfoden nedtraadt. Græs i ager. FM 21/11 1902 MS (væltet)

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Ligger i stor ny juletræsbeplantning (plantagen ses ikke på ortofoto 1999). græsklædt med enkelt mirabelletræ ved foden.

Litteraturhenvisninger  (0)