Præstehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131108-16

Fredningsnr.
160720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/9 1936, gdr. Morten Børsting Jensen "Præsthøj" 3 x 16 m. Top ujævn, siderne noget afgravet. Foden bortpløjet mod N og NV. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Sydvest for Kirken ligger Præstehöi, der seer ud som den var omtrent urört, dog er der funden 2de Guldringe i den, som skulle have kostet omtr. 40 Rdr.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 16.00-17.00 i Tværm., 3.00 h. Top noget forrodet, men væsentlig udskadt. Siden stærkt afgravet, mod N og NØ lodret bortskaaret til 1.75 Højde. Foden bortpløjet, mod N og NV bortskaaret af en Vej. Lyng- og græsgroet i Ager. Kaldes Præsthøj. G: Præstehøj. S 1870: Præstehøj, omtrent urört; dog skal der her være fundet to Guldringe af c. 40 Rdr's Værdi. [[FM 1936.]]

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj i Ager, 14 x 3 ½ m, som i Dag ligesom Høj [sb.] 3 ligner en kulsort Beghøj. Begge Ejere har lovet i Efteraaret at besaa dem med Græs og saa sætte Hegn om disse.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Præsthøj" 3 x 16 m. Top ujævn, siderne noget afgravet, foden bortpløjet mod N og NV. Græs i ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod vest markvej. Bevokset med fire løvtræer.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mellemstor høj liggende i kant af mark. Markvej vest om højen. Flere løvtræer på højens sydøstside.

Litteraturhenvisninger  (0)