Kielskovhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131108-22

Fredningsnr.
16083

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m, med flere overfladiske gravninger. Tæt krat i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydöst herfor, ved Gaarden Kielskov, ligger en Gruppe af 7 Höie [9 af højene sb. 20-25 samt 27-29 er blandt disse], som alle kaldes Kielskovhöie. I den ene af de 2 [høje, sb. 27 eller 28] til, som har ligget her, er funden 2 Urner. Af de 6 af dem [sb. 20-25], som ligger paa Lodden Nr. 11, er de 3 vestligste [sb. 23-25] ganske smaa og urörte. Af de 3 östligste [sb. 20-22] har en været temmelig stor, men er gjennemrodet i tidligere Tid, saa at den Mængde Steen, der vel have dannet et Gravkammer, nu ligger hist og her.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, beplantet i Plantage. Kan ikke maales, men synes ret stor og uskadt. Højene [sb.] 20-25 og 27-29: S1870: Kielskovhøje. To ere sløjfede og den ene fandtes to Urner ([sb.] 27-28) Tre ere smaa og urørte ([sb.] 23-25), én (af [sb.] 20-22) er temmelig stor, men gjennemrodet; Stenene af et Gravkammer ligger spredte ved den.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beplantet Høj Plantage, 15 x 2 ½ m, med flere ældre og mindre Gravninger omkring paa alle Sider, ingen til Bunds.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 15 m, med flere overfladiske gravninger. Tæt krat i plantage. tingl 8/2 1950

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, noget tilgroet. I træbevokset areal nederst i have.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre høj, noget forgravet, liggende med spredt bevoksning nederst i have.

Litteraturhenvisninger  (0)