Kielskovhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131108-29

Fredningsnr.
16082

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,75 x 15 m, stor gravning fra syd til midten. Træer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydöst herfor, ved Gaarden Kielskov, ligger en Gruppe af 7 Höie [9 af højene sb. 20-25 samt 27-29 er blandt disse], som alle kaldes Kielskovhöie. I den ene af de 2 [høje, sb. 27 eller 28] til, som har ligget her, er funden 2 Urner. Af de 6 af dem [sb. 20-25], som ligger paa Lodden Nr. 11, er de 3 vestligste [sb. 23-25] ganske smaa og urörte. Af de 3 östligste [sb. 20-22] har en været temmelig stor, men er gjennemrodet i tidligere Tid, saa at den Mængde Steen, der vel have dannet et Gravkammer, nu ligger hist og her.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, 15.00-16.00 i Tværm., 2.00 h. Op gjennem Siden mod SV og tværs gjennem Toppen er ført et dybt Skaar, 3.50 br. Iflg. Medd. Af ejeren er her fundet et Gravkammer i Plantage. Højene [sb.] 20-25 og 27-29: S1870: Kielskovhøje. To ere sløjfede og den ene fandtes to Urner ([sb.] 27-28) Tre ere smaa og urørte ([sb.] 23-25), én (af [sb.] 20-22) er temmelig stor, men gjennemrodet; Stenene af et Gravkammer ligger spredte ved den.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt og beplantet Høj i Plantage, 15 x 3 3/4 m, med en ældre Gravning i Midten og ud til Sydsiden ikke til Bunds.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket areal bag ejendom. Et løvtræ på højen.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor græsdækket høj liggende i græsareal bag ejendommen. Stort løvtræ på nordøstsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)