Hegnetshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131108-38

Fredningsnr.
160714

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1902, gdr. jens Chr. Jensen, Øster Hegnet. Diplom Afmærkn.: MS 1911, Brusendorf. Høj, 3 x 14 x 18 m. Mindre lavning S for top, stor gravning fra V til mid- ten. Top affladet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hegnetshöi, som atter ligger Nord herfor [sb. 45], paa Gaarden"Østerhegnets" Mark, er lille og udkastet.

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 17.00 i Tværm., 2.25 h. Gjennem Top i NV-SØ et 3.00 vidt, 0.50 dybt Skaar; mod SV lille, firkantet Nedgravning. Siden stærkt afgravet; mod NV rundt, fladt Brud, 3.00 i Tværm. Foden mod NØ udslæbt, mod NV bortpløjet. Græsgroet i Ager. Fredlyst af Gaardejer Jens Chr. Jensen, Øster Hegnet (Dekl. thingl. 21/11 1902). Ligger nu paa en i 1905 fra Matr. 1a af Nørre Thise, Øster Hegnet, solgt Parcel, tilhører Statshusmand Jens Ørberg. - S1870: "Hegnetshøj", lille, udkastet. - Ingen Mærkesten..

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj i Ager, 14 x 18 x 3 m med en ældre Gravning over Midten og ned til Vest, MS i Sydsiden.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 x 18 m, mindre lavning S for top, stor gravning fra V til midten. Top affladet. Græs i Ager. FM 1902 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i hestefold, hegn uden for højfod.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille høj, liggende græsklædt i uanvendt græsareal. FM sten på sydsiden. Stenen hælder lidt mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)