Korshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131108-42

Fredningsnr.
160715

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 3r (3a?). Tingl.: 21/11 1902, gdr. Anders P. Andersen Diplom "Korshøj" 2,5 x 16 m. Top affladet, let sænket, mindre brud i siderne i N, S og Ø. Foden let afpløjet i N og S. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1870 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korshöi, omtrent midt i Sognet, er middelstor. Her er en vid og herlig Udsigt især mod Nord ud over Fjorden, hvor man paa et Strög, mellem Livö og Himmerland, slet ikke seer Land. Man kan herfra ogsaa se Nykjöbing p. Mors.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, oprindelig 23. 00 i Tværm., men afgravet fra alle Sider (særlig fra S.) saa den nu kun maaler 17.00 i Ø-V., 13.00 i N-S. Top affladet; Højde. 2.50. I Siden mod Ø et Brud, 3.50 x 2.50. Foden bortpløjet; mod N. et rundt, dybt Brud, 1.50 vidt. Paa Siden mod SØ en Del gamle Graner. Græsgroet i Ager. Iflg. Medd. er her fundet et af store, flade Sandstene sat Gravkammer med Dækstene; det var tomt, men i Højfylden fandtes Urneskaar og brændte Ben. G: Korshøj. S1870: Korshøj, middelstor.

1926 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Følgende tekst stammer fra Reffsgaards Nr. 51]: Græsklædt Høj, kaldes "Korshøj", i Ager, 17 x 17 x 2 1/4 m, noget affladet ellers velformet.

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet lav bred Højning, om Stenkammer kan ingen give Oplysninger.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Korshøj" 2,5 x 16 m. Top affladet, let Sænket, mindre brud i siderne i N, S og Ø. Foden let afpløjet i N og S. Græs i ager. FM 1926

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger bagest i have, mark nord for højen.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mindre høj bevokset med lavt krat og buskede træer i tilvokset område i mellem ejendom og mark nord for.

Litteraturhenvisninger  (0)