Moerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131109-1

Fredningsnr.
150719

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/8 1893, propr. A. Groot, Ågårdsholm. Diplom Afmærkn.: MS 1899, lærer Krogh Høj, 3,75 x 16 x 20 m. Gravning fra højfod til top.
Undersøgelsehistorie  (9)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] Moerhöi eller Moibekshöi, der ligger nordvestligst i Sognet, höit og frit og er en stor prægtig Höi, fra hvis Top man seer Fjorden paa et Par Steder. Der er alene Frygt for de Underjordiske, som skal have spögt meget her, der har holdt Eiren fra at udgrave den.

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Møjbækshøj" eller "Mørhøj". 4.5 x 22 M. I Toppen en svag Sænkning, fortsat i en Nedgravning i østre Side, 6 M. lang, 3 M. bred, 1.3 M. dyb, tilgroet. I Siden mod NØ. et tilgroet Hul, 3 M. i Tværmaal, 0.5 M. dybt. Højfoden er noget afpløjet i Firkant. Græsgroet i Ager. Fredlyst [[1893]]. Mærkesten (rettet op).

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, ligget frit i Ager hvorfra en herlig Udsigt den er græsklædt 16 x 20 x 3 3/4 m. med en ældre Gravning fra Højfoden NØ til op over Højcentret. Mærkestenen staar midt paa Østsiden stod hældende nu rettet op.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 3/4 x 16 x 20 m. Gravning fra højfod til top. FM 18/8 1893 MS

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I græsmark.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Græsklædt høj, fredningssten på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)