Nørreaa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131202-4

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Votivfund, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)
NM 9877-79: 4 Guldbrakteater funden sammesteds i 1848.

Votivfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
NM 9613-15: - En stor Guldbracteat. - En næsten fuldstændig stor Sølvfibula. - En lille rødbrun Perle af brændt Leer/Glas.

Votivfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
NM 9800: En rød Glasmosaikperle og en mørkeblaa langagtig ensfarvet Glasperle, samt en Naal af Bronce, som har været anbragt i en Fibula.

Undersøgelsehistorie  (10)
1847 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance og sagsbehandling ang. fundet af NM 9613-15; - En stor Guldbracteat. - En næsten fuldstændig stor Sølvfibula. - En lille rødbrun Perle af brændt Leer/Glas. Fundet i en tørvemose i 1847, indsendt til NM samme år.

1847 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 9800: Oversendt af Justitsraad og Amtsforvalter Wilde. En rød Glasmosaikperle og en mørkeblaa langagtig og ensfarvet Glasperle, samt en Naal af Bronce, som har været anbragt i en Fibula, disse Stykker ere funden ved Tørveskjæring i samme Mose; hvor den store Sølvfibula og Guldbracteat (9613-15) for nogle Maaneder siden fandtes. ...

1847 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1847 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 9613-15: Indsendt af Stiftamtmand Kammerherre Baron Bretton fra Justitsraad Wilde, Amtsforvalter i Randers. - En stor Guldbrakteat. - En næsten fuldstændig stor Sølvfibula. - En lille rødbrun Perle af brændt Leer/Glas. No. 9613-15 fandtes samlede ved Tørveskjæring i den 7de Tørv fra oven i en Tørvemose nær ved Nøraa paa Overhornbæk Bys Mark af Tjenestekarl Niels Jensen for Grdmd. Søren Jensen i Overhornbæk Sønderlyng Herred, Viborg Amt.

1847 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1847 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1848 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse sagsbehandling og korrespondance ang. fundet af NM 9877-79; fire guldbrakteater fundet i opgravet tørv fra en tørvemose, i marts 1848. I samme tørvemose er tidligere gjort flere andre fund.

1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 9877-79: Indsendte af Stiftamtmand Baron Bretton: - En Guldbracteat. - En Guldbracteat. - To Guldbracteater. Guldbracteaterne ere ved Justitsraad Wilde i Randers indsendte til Stiftamtmanden; de ere f. af Pigen Gjertrud Poulsdatter af Overhornbæk i Tørv, som bleve opgravne i Nærheden og i samme Mose, hvor man afvigte Aar fandt en Guldbracteat og en stor Sølvfibula. Med de indsendte fulgte to Perler af en guul glasagtig Materie, som vare f. i Nærheden af Bracteaterne. ...

1848 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1847-48 er ved Tørveskæring fundet: 1 Guldbrakteat, Sølvfibula, Perler af sort Glas ([ulæseligt]) funden ved Tørveskæring i "den 7de Tørv" fra oven i Tørvemose ved Nøraa paa Over Hornbæk Bys Mark af Tjenestekarl Niels Jensen hos Gaardmand Søren Jensen sammesteds. 1 sort Glasmosaikperle og 1 Bronzenaal til en Fibula Mus. Nr. 9.800 funden sammesteds i 1847. 4 Guldbrakteater funden sammesteds i 1848.

Litteraturhenvisninger  (0)