Velds
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
131213-44

Fredningsnr.
201170

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1951 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Stor gravkiste, orienteret N-S og med en delvis overdækket gang i S. Over- dækket med en stendynge af hovedstore og noget større sten. Kamret målte indvendigt 2 x 3 m og består af 1 sten i hver langside og med 2 sten i ender- ne. Dækket af en eneste stor dæksten. Mellemrummene mellem sidestenene var udfyldt med flade stenfliser og åbningen mellem dæksten og sidesten med stør- re flade sten. Gangen, der bestod af tre sten i hver side, havde tærskelsten mod kammeret og en flad indgangssten i forenden. Tilføjelse til tinglysningen af 20/10-1941 lyst 12/5-2005: Kisten ligger i en høj, ca. 2,2 m høj med en diameter på ca. 25 x 30 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 14' høj. Urørt.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet 1938. Jvf. 182/38.

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 182/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 37/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af gravkiste, A39010-14.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Gravkiste orienteret N-S og med en delvis overdækket Gang i Syd. Overdækket med en Stendynge af hovedstore og noget større Sten. Kamret maalte indvendigt 2 x 3 m og bestaar af 1 Sten i hver Langside og med 2 Sten i Enderne. Dækket af en eneste stor Dæksten. Mellemrummene mellem Sidestenene var udfyldt med flade Stenfliser og Aabningen mellem Dæksten og Sidesten med større flade Sten. Gangen, der bestod af tre Sten i hver Side, havde Tærskelsten mod Kamret og en flad Indgangssten i Forenden.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)