Ålum-stenen 3
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131215-57

Fredningsnr.
201275

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Ålum kirkegård. Ålum-stenen 3. Rødlig granitsten. Højde ca. 205 cm, bredde ca. 137 cm og tykkelse ca. 35 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge. Gud hjælpe hans sjæl vel". På den anden side findes en billedfremstilling af en kriger til hest. De to runesten (2012-75, 76) står øst for våbenhuset ved Ålum kirke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kirkegaarden i Aalum findes opstillet den i 1890 i en nærliggende Have fundne Runesten. [[I alt 2 runesten. J.nr. 4600/82. Fredet.]].

1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1915
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ålum-stenen 3. Rødlig granitsten. Højde ca 205 cm, bredde ca 137 cm og tykkelse ca 35 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge. Gud hjælpe hans sjæl vel". På den anden side findes en billedfremstilling af en kriger til hest. F. 53-1915.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4600/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 57 og 109:] I alt 2 runesten. J.nr. 4600/82. Fredet.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4600/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag for sb. 57 og 109, Ålum sogn:] Fredning af runesten (Ålum-stenene 3 og 4). Medd. om fredning fra FFF, modtaget på N01 d. 8/9 1982. Endvidere div. fredningsdokumenter, kort og korrespondance.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten, forefundet som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Sjælden fortidsmindetype, samspil med 2012:76

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge, Gud hjælpe hans sjæl vel.” Dateres vikingetid. Højde 205 cm, bredde 137 cm. Omtalt 1890, i dag rejst ved våbenhuset. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)