Fuglehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140102-1

Fredningsnr.
201855

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Skelet, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 12274-90.

Musling- og østersskaller, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, bortgravet rundt om fod. 3 x 20 m. Gravning i top. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No.1. Fuglehøj. Christiansminde M. Enslev S. Nørre H. Der er taget bort af dens [højens] Fyld næsten hele Foden rundt, hvilket sees af Grundtegningen [skitse af højen]. Det nederste Jordlag er næsten udelukkende Undergrundsjord, hvorimod de øverste 1 1/2 Alen er fin sort steenfri Muldjord. Højen har en Gravning i Toppen 6 1/2 Alen i Tværmaal græsgroet og 13" dyb. Undergrundsjord har iblandet nogle mindre Steen, men ingen af Betydning. [[Fredet]] [[I Bunden af Højen Skallag, A 12274-99]]. Bevoksning: 1981: Græs.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Bunden af Højen Skallag, A 12274-90.

1894 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 12274-90]: Skaldyngefund i Fuglhøj paa Christiansminde Mark ved Grenaa (Beretning fra Løjtnant J. Jensen 19/2 94 og Kaptajn A. P. Madsen af 23/9 94). Dusør og Arbejdsløn 8 Kr. - 12274. Planke til Økse (S. M. 206). ... 12275. 17 Skiveskrabere, runde (S. M. 146). ... 12276. Knude (S. M. 37). ... 12277. Flintkugle (S. M. 38). ... 12278. Ildsten (S. M. 197). ... 12279. Ildsten (S. M. 197). ... 12280. Spydblad (S. M. 159). ... 12281. Flække (S. M. 2). ... 12282. Slagstok af Hjortetak (S. M. 40). ... 12283. Brudstykke af Slagstok (S. M. 40). ... 12284. Gennemskaaret Stykke af Hjorttak. ... 12285. 2 Benprene (S. M. 33 og 34). ... 12286. Et Skaar af Lerkar. Under Randen en dobbelt Række skraat indtrykte Ornamenter. ... 12287. 2 mindre Skaar med Stregornament. ... 12288. 27 mindre Skaar uden Ornament. ... 12289. Dele af et Menneskekranie. - 12290. Knokler, tilDels spaltede, af en Drøvtygger samt Dyretænder. - Endvidere 16 Stykker Spaaner og Affald af Flint. Bortkastet. - Nr. 12274-12290 ere fundne i en Skaldynge i Fylden af en Høj "Fuglhøj" paa Christiansmindes mark, Matr. Nr. 1 af Kirial By, Enslev Sogn, Nørre Herred, Randers Amt. - Højen er 9' høj, 50' i Tværmaal. Den oprindelige Højde har været 5', senere (i Jernalder ?) forøget til 9'. Paa Bunden af Højen, lidt Nord for dens Centrum, fandt Løjtnant Jensen i en gravet, mindre Fordybning et Menneskeskelet - hvoraf Kraniet Nr. 12289 - i siddende eller sammenbøjet Stilling. Nær denne optoges Kæber, Skulderblad, Overarm og Ribben af et Krondyr, Nr. 12290 (af Jensen benævnt som "Hest"), lidt nede i den naturlige Grusbund. - Over Menneskeskelettet og tilsyneladende over hele Højens midterste Parti, dog ikke over Krondyrslevningerne, fandtes et Lag af Bløddyrsskaller, væsentlig Cardium, blandede med enkelte Skaller af Ostrea, Littorina og Mytilus. I dette Lag fandtes Oldsagerne Nr. 12274 - 12279 og 12281 - 12288 samt Stumper af Trækul. - laget var kun 1" mægtigt, det laa ovenpaa et 4"-5" tykt mørkt Lag (forraadnet Vegetation), der atter hvilede paa den rene, sandede Undergrund. Over det Skelettet dækkende Skallag fandtes en Dynge Stene og Pakning af Koltringer i to Lag. Derover mørk Fyld med enkelte Muslingeskaller og 2 Fod over Pakningen atter et tyndt Skallag. I Fylden midt imellem Skallagene laa Spydbladet Nr. 12280 (se Jensens Beretning Fig. 3). - Løjtnant Jensen gør ved Slutningen af sin Beretning opmærksom paa 2 af ham optagne lignende Fund i Gravhøje. -

1894 Museal udgravning
Journal nr.: 56/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning om en i en Gravhøj paa Christiansminde Mark ved Grenaa forekommende Affaldsdynge fra Oldtiden. Indsendt af J. Jensen d. 19/2 1894. Herfra NM A 12274-90. Jvf. N01 56/94.

1894 Museal udgravning
Journal nr.: 562/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af en Høi ved Christiansminde. Kirial Matr 1. Enslev Sogn, Nørre Herred, Randers Amt. Indsendt af A. P. Madsen d. 23/9 1894. Herfra NM A 12274-90. Jvf. N01 562/94.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bortgravet rundt om Fod. Gravn. i Top. 3 x 20 m. Græskl. i Ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Anselig rundhøj med gl. afpløjning af fod og konkav top. Kaldes Fuglhøj. Bevoksning: 1981: Græs.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Fuglhøi/Christiansminde; stenalder; A12289.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sænkningen i toppen er ret dyb og med udgang mod nord. Bevokset med græs og brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)