Kirial
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140102-5

Fredningsnr.
201856

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2013 e.Kr.)

Fredningstekst
Fredet af Geodædisk Institut. Høj, 1 x 15 m. NV-lige halvdel bortgravet ved skel. General- stabsmærke på SV-lige del.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 5. Høj, Christiansminde M. Enslev S. Nørre H. Højen er pløjet og græsgroet; men ikke brudt. Dens Fod mod Syd og Øst falder sammen med Bakkeaffaldet. [[Fredet]]. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 x 15 m. NV-Halvdel bortgravet ved Skel. Generalstabsmærke paa SV-Del. G.I.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille rundhøj - med afpløjet NV-side. Bør frilægges p.g.a. landskabsvirkning. Mål: 1x15x13 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2291
Djurslands Museum

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Tekst mangler juni 1993. Hvorfor dateres højen til bronze- eller jernalder?].

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Udflydende mod syd. Tæt bevokset med løvtræer og krat. Beliggende i skovkant.

Litteraturhenvisninger  (0)