Gryden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140102-6

Fredningsnr.
201860

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m., kaldet "Gryden" formedelst hul i top, der er blevet udfyldt. Græsklædt i plantage på bakke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 6. Høj, Aagaard M. Enslev S. Nørre H Randers A Højen ligger på en Aas og er lyngklædt ligesom denne. Højen er undersøgt i sin Top, hvor der ses en Gravning, som er 7 1/4 Alen fra Sydøst til Nordvest, 6 Alen bred og 47" dyb. Paa Bunden af denne Gravning ses Kanten af en 39" lang Gravkiste. Hvilket Maal denne Grav har haft vides ikke og kan heller ikke sees. En henkastet flad Steen i Gravningens Bund er maaskee en af Kistens Dæksteen. Dens Form tyde i ethvert Tilfælde derpaa. [[Fredet]]. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt i Plantage paa Bakke. 2 x 15 m. Kaldet "Gryden" formedelst Hul i Top, der er blevet udfyldt af nuv. Ejers Fader.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk lille rundhøj med konkav top. NV-siden har en 4 m bred hulning (med et træ i) med afslidt vegetation. Men der er ikke skader på jordlagene. Bør frilægges p.g.a. landskabelige virkning. Mål: 1,6x13x11 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende på bakke. Bevokset med græs, brombær og lidt træer.

Litteraturhenvisninger  (0)