Aagaard Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140102-7

Fredningsnr.
201861

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 14/6 - 1880 (Propr. S. Ramsing) MS. (1886) Dysse bestående af 3 bæresten, 3 par gangsten og 1 tærskel- sten; indgang mod SSV. Overligger med 3 kilehuller. 10 randsten. På lav græsgroet højning i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM. 14/6 1880 MS.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, Aagaard M. Enslev S. Nørre H. Randers A[[F.M. 1880]]. Paa den flade Mark mellem Aaen og Bakkerne ligger en Dysse med 3 Bæresten og 3 Par Gangsten samt Overligger og Tærskelsten. Grundstenene danner en Firkant, der er 15 Alen lang og 9 Alen bred. Længderetningen er fra Sydvest til Nordøst, og Indgangen vender mod Sydvest. Fylden naar Bærestenenes Højde; men kun en Alen over den omgivende Jords overflade. Da Kammerets indvendige Højde er c 2 1/4 Alen, saa følger heraf, at Gulvfladen er henved 1 1/4 Al mindre Jordfladen. Bærestenene have en saa stærk Hældning indad mod hverandre, at Kammerets Maal foroven er 2 3/4 Al lang og 3/4 a 1 Alen bred. Overliggeren er 42" tyk 4 Al 2" lang og har 3 Kilehuller. De Steen, som ere betegnede med v [på tegning] ere væltede, og ved a [på tegning] står Stenen, der betegner Stenen som fredet Mindesmærke. Bevoksning: 1981: Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse. 3 Bæresten, 3 Par Gangsten, 1 Tærskelsten, Indgang mod SSV. Overligger med 3 Kilehuller. 10 Randsten. Paa lav græsgroet Højning i Ager. FM. 14/6 1880 MS.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk lille dysse. På højen er for år siden smidt nogle gamle sveller el lign. På en lille holm i gl. eng er langt lav høj m. 10 randsten bevaret. Heri dyssen med tærskelsten, gangsten, bæresten og overligger på plads. Og så mener jeg (HRK) forøvrigt, at det ikke er en pryd for landskabet at man flere steder på egnen og også her (ca 50 m fra dyssen) lader arkæologiske felter ligge uden retablering i årevis. JGB 87: Dyssen ligger på en moræneskråning (ikke en holm) ned mod engfladen. intet affald på højen; ingen uretablerede arkæologiske udgravninger - kort sagt: intet at bemærke. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse nær hovedvej. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten syd for kammer. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)