Jomfruhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140102-23

Fredningsnr.
201862

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Jomfruhøj", 30 x 4 m. Sneglegang til top. I løvskov, smuk udsigt.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 23. Djurslandgaard, Enslev S. Nørre H. Randers A Denne Høj er begroet med Skov og Græs og fra dens flade Top haves en unik Udsigt over Grenaa, Hessel Plantage til Kattegattet og over det tørlagte Kolindsund langt ind i Sønderherred. Der er anlagt en Sneglegang op paa Højen der er udjævnet til en Flade ovenpaa henved 10 Alen i Gjennemsnit. Efter al Rimelighed har den været brudt i Toppen. [[Fredet]]. Bevoksning: 1981: Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jomfruhøj", 30 x 4 m, i Løvskov. Sneglegang til Top. Smuk Udsigt.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk rundhøj m. sneglegang op ad højens side til top. Bevoksning: 1981: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og gamle bøgetræer.