Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-3

Fredningsnr.
20178

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/9 1887, købt. Dobbelt jættestue, orienteret NNØ-SSV, med en gang fra det NØ-lige kammer ud mod ØSØ. Iflg. gl. beskrivelse består SV-kammeret af 6 bæresten, samt en nedfalden dæksten, NØ-kammeret af 7 bæresten og 6 gangsten, desuden er der 2 fælles bæresten. Nu fremtræder den som en dynge sprængte sten, helt overgroet med græs, under hvilket vist de fleste af de nævnte sten er beva- rede. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 3. Rest af en Dysse. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Her findes en Mængde Rester af ituslagne og sprængte Steen spredte paa alle Maader og Kanter. Desuden er det hele omgravet for at komme til Stenene og Krandsstenene ere borte. Mod Sydvest, Syd og Sydøst er Fylden heelt borte saa det bliver umuligt at bestemme med Sikkerhed hvor Gangbygninger til det Sydlige Kammer findes. Ved a.a.a.a. [på tegning] har der staaet Bærestene, som ere borttagne for kort Tid siden. Ved b.b.b. [på tegning] er Jordfylden reent borte og det kan ikke siges om der har staaet Bærestene; men det er dog troligt. De 3 Bæresteen betegnede med v. [på tegning] ere væltede og tildels ødelagte, dog er det rimeligt, at de to staa paa den oprindelige Plads. Det nordlige Kammer er 5 Alen og 3 Alen indvendig Maal og har nu ligesom det sydlige en Højde af 57". Det sydlige Kammer har været 3 Al bred fra Øst til Vest og 4 1/2 Al fra Syd til Nord. I det nordlige Kammer findes endnu 10 Stk. af en smaakornet Steen og man kan med temmelig Sikkerhed paastaa, at den har været en Overligger der og formodentlig den nordligste. Af en rødkornet Steen findes ligeledes en Rest ( paa Tegningen c ) af en stor Steen, som vist har været Overligger der. Stenen d [på tegning] er ikke saa høj som Bærestenene. Forstyrrelsen af dette en Gang smukke Mindesmærke har varet i over 30 Aar med større eller mindre Afbrydelser og er nu næsten fuldstændig tilendebragt. I den Rest af Fylden, som nu er tilbage findes en Masse af større og mindre Stene. [[Af de her beskrevne Mindesmærker ere [sb.] No 1.2.3.4 [A-B].5.6 og 7 paa Mtr No af Fjellerup By. Mindesmærkerne [sb.] 8.9.10.11.12 og 13 paa Matr No af Hegedal By; men i daglig Tale hed hele Strækningen syd for Bakkerne Fjellerup Mark.]] [[F.M. 1887. M.S.]] [[1946: Nu fremtræder den som en Dynge sprængte Sten, under hvilke vist det meste er bevaret af det, som skal være der. Helt overgroet med græs.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelt Jættestue, orienteret NNØ-SSV med en Gang fra nø-lige Kammer ud mod ØSØ. Iflg. gl. Beskrivelse bestaar SV-Kammeret af 6 Bæresten, samt en nedfalden Dæksten, NØ-Kammeret af 7 Bæresten og 6 Gangsten, desuden er der 2 fælles Bæresten. Nu fremtræder den som en Dynge sprængte Sten, helt overgroet med Græs, under hvilket vist de fleste af de nævnte Sten er bevarede; græsgroet i Ager. 1) Restaurering i høj Grad paakrævet. J.Nr. 887/46.

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 887/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen pløjet kvadratisk med stejle kanter - sydkanten synes afgravet/afpløjet sidste år? Ellers som beskrevet. JGB 6.11.86: Der ses ikke længere tegn på nærpløjning. De ovennævnte "stejle kanter" ses ikke mere. Indskærpede gårdejeren at han ikke måtte pløje for tæt på højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Tæt bevokset med hyben og lidt brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)